Home / Tin tức / Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên mái nhà chung gắn bó tình đồng đội

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên mái nhà chung gắn bó tình đồng đội

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – mái nhà chung ấm tình đồng đội

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, từ lâu được biết đến là một trong 5 Trung tâm điều dưỡng chăm sóc thương bệnh binh lớn của cả nước, đây là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng cho các thương, bệnh binh. Với những người lính đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường, Trung tâm đã thực sự là mái nhà chung để gắn bó trọn quãng đời còn lại.

#trung_tâm_điều_dưỡng_thương_binh #điều_dưỡng_thương_binh_duy_tiên #gắn_bó_tình_đồng_đội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *