Home / Từ khóa

Từ khóa

Triển lãm ảnh Tinh thần Việt và cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

Triển lãm ảnh Tinh thần Việt và cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sĩ tham gia chống dịch” lan tỏa khắp cả nước từ những ngày đầu ...

Xem thêm »