Home / Nghệ thuật / Nghệ thuật sử dụng thơ lục bát trong truyện Kiều của Nguyễn Du

Nghệ thuật sử dụng thơ lục bát trong truyện Kiều của Nguyễn Du

Nghệ thuật sử dụng thơ lục bát trong truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du

Phần lớn ca dao, tục ngữ, thơ nôm của Việt Nam được biên soạn theo thể thơ lục bát. Truyện Kiều, tên gọi phổ biến của Đoạn trường tân thanh cũng là một truyện thơ nôm, viết bằng thể lục bát. Sự điêu luyện và sáng tạo trong cách sử dụng thể thơ lục bát của nhà thơ Nguyễn Du cũng chính là điều mà chúng ta quan tâm.
Truyện Kiều của Nguyễn Du là tác phẩm có tính hiện thực và nhân đạo sâu sắc. Tuy nhiên, Truyện Kiều trở thành một tác phẩm
được đông đảo nhân dân thuộc và yêu mến còn bởi tính nghệ thuật của tác phẩm. Thể thơ lục bát, thể thơ gần gũi với đời sống nhân dân cũng chính là bí quyết để những câu thơ của truyện Kiều trở thành những vần thơ quen thuộc trong trí nhớ của người dân Việt Nam. Tìm hiểu những giá trị nghệ thuật của truyện Kiều, cũng chính là tìm hiểu về giá trị cổ điển nền thơ ca của dân tộc.

Trong chuyên mục Tìm trong kho báu, chúng ta cùng nhà thơ Vũ Quần Phương và nhà thơ Vương Trọng tìm hiểu Nghệ thuật sử dụng thơ lục bát của nhà thơ Nguyễn Du trong tác phẩm này.

#xemtv#nghệ_thuật#thơ_lục_bát#truyện_kiều#nguyễn_du#nghệ_thuật_sử_dụng_thơ_lục_bátxemtv.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *