Home / Chuyên mục / Muôn màu cuộc sống

Muôn màu cuộc sống

Chuyên mục Muôn màu cuộc sống phản ánh các hoạt động tiêu biểu của đời sống xã hội dưới mọi góc nhìn.

NSND Tạ Duy Ánh với nghề xiếc “ông Tổ” của ngành Xiếc Việt Nam

NSND Tạ Duy Ánh Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, "ông Tổ" của ngành Xiếc Việt Nam cả cuộc đời với lòng đam mê nghiệp Xiếc.

NSND Tạ Duy Ánh với nghề xiếc là Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, “ông Tổ” của ngành Xiếc Việt Nam cả cuộc đời với lòng đam mê nghiệp Xiếc. Tạ Duy Ánh sinh ra trong gia đình có truyền thống về xiếc: có ông nội là NSND Tạ ...

Xem thêm »